Zespół Przedszkolno-Szkolny w Tyrowie

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 lit. a RODO[1] informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest:

Zespół Przedszkolno-Szkolny w Tyrowie, Tyrowo 41, 14-100 Ostróda,
NIP 7412058739, REGON 280229263,

tel. 89 647 63 91,
email: sptyrowo@wp.pl

1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane, tj. zabezpieczenia fizycznego obszaru przetwarzania, realizacji obowiązku  szkolnego oraz właściwego realizowania programu nauczania.

2.Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

3.Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w sekretariacie placówki oraz do pobrania ze strony internetowej.

4.Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

5. Podanie danych jest dobrowolne lub może wynikać z przepisu prawa.

6.Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Szczegółowa informacja o okresie przetwarzania danych przekazana zostanie osobie, której dane dotyczą niezwłocznie po ich otrzymaniu przez upoważnionego pracownika firmy. Informacje takie można również uzyskać u inspektora ochrony danych.

7.We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO do Państwa dyspozycji pozostaje:

 

inspektor ochrony danych (DPO/IOD)

Tomasz Trzciałkowski

punkt kontaktowy inspektora ochrony danych

e-mail: kontakt@idpo.pl

infolinia: +48511793443

 


[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – obowiązuje od dnia 25 maja 2018r.

Podmiot udostępniający informacje: Zespół Przedszkolno-Szkolny w Tyrowie Data stworzenia : 2020-11-18 10:30 Autor : Bogumiła Jabłonka Data publikacji : 2020-11-18 10:30 Osoba udostępniająca na stronie : Bogumiła Jabłonka Data ostatniej modyfikacji : 2022-06-23 13:11 Osoba modyfikująca : Bogumiła Jabłonka